Hỗ trợ 1: 0795070379 Hỗ trợ 2: 0965324586

Loại bi đũa NU

Vòng bi đũa là loại vòng bi có con lăn hình trụ tiếp xúc trên một đường thẳng với mặt lăn.Chúng có thể chịu được tải trọng hướng kính rất lớn và phù hợp với vận tốc cao.Có nhiều loại thiết kế khác nhau:
+ NU,NJ,NUP,N& NF dành cho ổ 1 dãy.
+ NNU & NN dành cho ổ 2 dãy,phụ thuộc vào thiết kế hay gờ cạnh.
Tất cả vòng ngoài và vòng trong đều có thể tách rời riêng biệt.