Hỗ trợ 1: 0795070379 Hỗ trợ 2: 0965324586

Vòng Bi Tỳ 511xx (81xx)

Vòng bi tỳ hạt tròn có kết cấu bao gồm vòng trên,vòng dưới và cụm con lăn – vòng cách đặt chính giữa.Vòng trên thường được lắp ghép chặt với trục và có vai trục tựa lên để truyền lực dọc trục từ trục qua ổ.Vòng dưới thường được lắp ghép chặt với thân ổ và tựa vào vai ổ để truyền lực dọc trục lên thân máy.

Vòng Bi Tỳ 51115

Vòng Bi Tỳ 51115

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51114

Vòng Bi Tỳ 51114

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51113

Vòng Bi Tỳ 51113

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51112

Vòng Bi Tỳ 51112

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51111

Vòng Bi Tỳ 51111

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51110

Vòng Bi Tỳ 51110

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51109

Vòng Bi Tỳ 51109

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51108

Vòng Bi Tỳ 51108

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51107

Vòng Bi Tỳ 51107

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51106

Vòng Bi Tỳ 51106

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51105

Vòng Bi Tỳ 51105

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51104

Vòng Bi Tỳ 51104

Liên hệ