Hỗ trợ 1: 0939869866 Hỗ trợ 2: 0795070379

Vòng Bi Tỳ

Vòng bi tỳ hạt tròn có kết cấu bao gồm vòng trên,vòng dưới và cụm con lăn – vòng cách đặt chính giữa.Vòng trên thường được lắp ghép chặt với trục và có vai trục tựa lên để truyền lực dọc trục từ trục qua ổ.Vòng dưới thường được lắp ghép chặt với thân ổ và tựa vào vai ổ để truyền lực dọc trục lên thân máy.

Vòng Bi Tỳ 51106

Vòng Bi Tỳ 51106

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51105

Vòng Bi Tỳ 51105

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51104

Vòng Bi Tỳ 51104

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51103

Vòng Bi Tỳ 51103

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51140

Vòng Bi Tỳ 51140

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51138

Vòng Bi Tỳ 51138

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51136

Vòng Bi Tỳ 51136

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51134

Vòng Bi Tỳ 51134

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51132

Vòng Bi Tỳ 51132

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51130

Vòng Bi Tỳ 51130

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51128

Vòng Bi Tỳ 51128

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51126

Vòng Bi Tỳ 51126

Liên hệ