Hỗ trợ 1: 0795070379 Hỗ trợ 2: 0965324586

Viên Bi Thép

Có các kích thước từ 1,2,3,4 mm tới 7 -10 cm.