Hỗ trợ 1: 0939869866 Hỗ trợ 2: 0795070379

Mắt trâu CNC Ф 6( SI6,SIL6,SA6,SAL6)

Liên hệ

Mắt trâu CNC được sử dụng cho các vị trí trục cần sự chuyển động đa hướng.

Mắt trâu ren trong được ký hiệu là Si (ren phải),Sil (ren trái)

Mắt trâu ren ngoài được ký hiệu là Sa (ren phải),Sal (ren trái)

Mắt trâu CNC có các kích thước : Ф 5,Ф 6,Ф 8,Ф 10,Ф 12,Ф 14,Ф 16,Ф 18,Ф 20,Ф 22,Ф 25,Ф 28,Ф 30.

Các thông số kỹ thuật :

Sản phẩm liên quan