Hỗ trợ 1: 0795070379 Hỗ trợ 2: 0965324586

Vòng Bi Tỳ 513xx (83xx)

Vòng Bi Tỳ Hạt Tròn có kết cấu bao gồm vòng trên,vòng dưới và cụm con lăn – vòng cách đặt chính giữa.Vòng trên thường được lắp ghép chặt với trục và có vai trục tựa lên để truyền lực dọc trục từ trục qua ổ.Vòng dưới thường được lắp ghép chặt với thân ổ và tựa vào vai ổ để truyền lực dọc trục lên thân máy.

Vòng Bi Tỳ 51336

Vòng Bi Tỳ 51336

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51334

Vòng Bi Tỳ 51334

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51332

Vòng Bi Tỳ 51332

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51330

Vòng Bi Tỳ 51330

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51326

Vòng Bi Tỳ 51326

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51328

Vòng Bi Tỳ 51328

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51322

Vòng Bi Tỳ 51322

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51320

Vòng Bi Tỳ 51320

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51318

Vòng Bi Tỳ 51318

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51317

Vòng Bi Tỳ 51317

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51316

Vòng Bi Tỳ 51316

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51315

Vòng Bi Tỳ 51315

Liên hệ