Hỗ trợ 1: 0795070379 Hỗ trợ 2: 0965324586

Vòng Bi Tỳ 512xx (82xx)

Vòng bi tỳ hạt tròn có kết cấu bao gồm vòng trên,vòng dưới và cụm con lăn – vòng cách đặt chính giữa.Vòng trên thường được lắp ghép chặt với trục và có vai trục tựa lên để truyền lực dọc trục từ trục qua ổ.Vòng dưới thường được lắp ghép chặt với thân ổ và tựa vào vai ổ để truyền lực dọc trục lên thân máy.

Vòng Bi Tỳ 51240

Vòng Bi Tỳ 51240

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51238

Vòng Bi Tỳ 51238

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51236

Vòng Bi Tỳ 51236

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51234

Vòng Bi Tỳ 51234

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51232

Vòng Bi Tỳ 51232

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51230

Vòng Bi Tỳ 51230

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51228

Vòng Bi Tỳ 51228

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51226

Vòng Bi Tỳ 51226

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51224

Vòng Bi Tỳ 51224

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51222

Vòng Bi Tỳ 51222

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51220

Vòng Bi Tỳ 51220

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51218

Vòng Bi Tỳ 51218

Liên hệ