Hỗ trợ 1: 0795070379 Hỗ trợ 2: 0965324586

Công ty SKF

Công ty SKF được thành lập vào năm 1907 tại Thụy Điển.

Đến nay Công ty SKF đã trở thành nhà sản xuất và phân phối vòng bi công nghiệp lớn nhất thế giới với 44.000 người,100 cơ sở sản xuất trên 70 quốc gia.Doanh thu năm 2005 là 285 triệu USD.

Công ty SKF hiện bao gồm 150 công ty con trực thuộc với lĩnh vực hoạt động chính là: Vòng bi và phụ kiện vòng bi,thiết bị cơ điện tử…

SKF building in Schweinfurt, Germany, 2012.

Vòng Bi Tỳ 51336

Vòng Bi Tỳ 51336

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51334

Vòng Bi Tỳ 51334

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51332

Vòng Bi Tỳ 51332

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51330

Vòng Bi Tỳ 51330

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51326

Vòng Bi Tỳ 51326

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51328

Vòng Bi Tỳ 51328

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51322

Vòng Bi Tỳ 51322

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51320

Vòng Bi Tỳ 51320

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51318

Vòng Bi Tỳ 51318

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51317

Vòng Bi Tỳ 51317

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51316

Vòng Bi Tỳ 51316

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51315

Vòng Bi Tỳ 51315

Liên hệ