Hỗ trợ 1: 0795070379 Hỗ trợ 2: 0965324586

Công ty FBJ

Công ty FBJ (FBJ-International) được thành lập vào năm 1966 với trụ sở chính đặt tại Osaka-Nhật Bản.Bằng công nghệ hiện đại của thiết kế chịu lực và quá trình sản xuất, Công ty FBJ đã tối ưu hóa chi phí mà vẫn đạt được các thông số chất lượng tốt nhất.

 

Vòng Bi Tỳ 51336

Vòng Bi Tỳ 51336

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51334

Vòng Bi Tỳ 51334

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51332

Vòng Bi Tỳ 51332

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51330

Vòng Bi Tỳ 51330

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51326

Vòng Bi Tỳ 51326

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51328

Vòng Bi Tỳ 51328

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51322

Vòng Bi Tỳ 51322

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51320

Vòng Bi Tỳ 51320

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51318

Vòng Bi Tỳ 51318

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51317

Vòng Bi Tỳ 51317

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51316

Vòng Bi Tỳ 51316

Liên hệ
Vòng Bi Tỳ 51315

Vòng Bi Tỳ 51315

Liên hệ